Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 15

Rådgivningsvirksomheden skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for Arbejdstilsynets vurdering af, om betingelserne for autorisationen er opfyldt.