Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1867 af 19. december 2023

§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 622 af 8. april 2021 om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet ophæves.

Stk. 3 For rådgivningsvirksomheder, som er meddelt autorisation efter bekendtgørelse nr. 721 af 28. maj 2020, bekendtgørelse nr. 1591 af 11. november 2020 eller bekendtgørelse nr. 622 af 8. april 2021, finder bekendtgørelse nr. 622 af 8. april 2021 dog fortsat anvendelse indtil den 1. august 2024.

Stk. 4 En autorisation til at rådgive om arbejdsmiljø, som er meddelt efter bekendtgørelse nr. 721 af 28. maj 2020, bekendtgørelse nr. 1591 af 11. november 2020 eller bekendtgørelse nr. 622 af 8. april 2021, bortfalder den 1. august 2024.

Stk. 5 En virksomhed, som den 1. februar 2024 er i besiddelse af en gyldig autorisation meddelt efter bekendtgørelse nr. 721 af 28. maj 2020, bekendtgørelse nr. 1591 af 11. november 2020 eller bekendtgørelse nr. 622 af 8. april 2021, og som søger om autorisation på ny inden den 1. august 2024, opretholder dog den tidligere meddelte autorisation indtil det tidspunkt, hvor Arbejdstilsynet træffer afgørelse om den ny ansøgning.