Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1867 af 19. december 2023

§ 12

Arbejdstilsynet får dækket de samlede, langsigtede omkostninger ved behandling af ansøgninger om autorisation som rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet og øvrig administration af ordningen.

Stk. 2 De samlede omkostninger, jf. stk. 1, dækkes gennem fem gebyrer, der er fastsat på baggrund af det antal autorisationsområder, jf. § 1, stk. 2, som autorisationen dækker. Gebyret udgør i 2024 følgende beløb:

  • 1) Kr. 13.500, når autorisationen dækker et af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.

  • 2) Kr. 16.800, når autorisationen dækker to af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.

  • 3) Kr. 20.200, når autorisationen dækker tre af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.

  • 4) Kr. 23.600, når autorisationen dækker fire af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.

  • 5) Kr. 26.900, når autorisationen dækker fem af de i § 1, stk. 2, nævnte autorisationsområder.

Stk. 3 Rådgivningsvirksomheden skal betale gebyr efter stk. 1, også i situationer, hvor der meddeles afslag, eller ansøgningen trækkes, efter behandling af sagen er påbegyndt.

Stk. 4 Gebyrerne reguleres hvert år pr. 1. januar svarende til omkostningerne på området. Gebyrerne vil fremgå af Arbejdstilsynets hjemmeside og af de årlige finanslove.