Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 12

Autorisation er betinget af, at ansøgeren opfylder betingelserne i kapitel 2 og 3.

Stk. 2 Opfylder ansøgeren ikke fuldt ud betingelserne i kapitel 2 og 3 om krav til rådgivningsvirksomhedens ydelse og uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaring m.v., kan direktøren for Arbejdstilsynet meddele autorisationen på nærmere bestemte vilkår.