Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1867 af 19. december 2023

§ 11

Arbejdstilsynet kan inddrage en autorisation, hvis

  • 1) rådgivningsvirksomheden ikke længere opfylder kravene i kapitel 2 om uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaring eller kapitel 3 om kvalitetssikring,

  • 2) autorisationen groft misbruges, herunder hvis rådgivningsvirksomheden afgiver urigtige oplysninger til Arbejdstilsynet, eller hvis rådgivningsvirksomheden har ydet rådgivning, der åbenlyst strider imod almindelige arbejdsmiljøfaglige standarder, eller

  • 3) rådgivningsvirksomheden undlader at betale gebyr, jf. § 12.