Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 11

Autorisation efter § 1 meddeles af Arbejdstilsynet efter ansøgning.

Stk. 2 Ansøgning om autorisation sendes til Arbejdstilsynet via en digital blanket, der findes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den udfyldte blanket med ansøgning skal være forsynet med offentlig digital signatur. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger

  • 1) Dokumentation for opfyldelse af kompetencekravene for ansøgers rådgivere eller samarbejdspartnere, jf. § 6 om uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaring m.v. og § 10 om samarbejdsaftale.

  • 2) Kopi af eventuel aftale om samarbejde med andre rådgivningsvirksomheder m.v., jf. § 10.

  • 3) Dokumentation for rådgivningsvirksomhedens kvalitetssikringsprocedurer, jf. § 9.