Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1867 af 19. december 2023

§ 10

En autorisation udstedt i medfør af § 7 bortfalder, når rådgivningsvirksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører, eller når rådgivningsvirksomheden meddeler Arbejdstilsynet, at den ikke længere ønsker at være autoriseret.