Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 10

En rådgivningsvirksomhed, som ikke selv råder over rådgivere, der opfylder kravene i § 6 om uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaring m.v., kan opnå eller opretholde autorisation ved at indgå en aftale om samarbejde med en eller flere rådgivningsvirksomheder, som opfylder kravene om uddannelse og erfaring i § 6.

Stk. 2 Hvis en rådgivningsvirksomhed indgår aftale om samarbejde, jf. stk. 1, skal rådgivningsvirksomhedens kvalitetssikringssystem, jf. § 9, tillige omfatte alle opgaver, der udføres som led i aftalen om samarbejde med andre rådgivningsvirksomheder.