Bekendtgørelse om autorisation af bobehandlere § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 117 af 02. februar 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1630 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1110 af 30. juni 2020

§ 7

Ved autorisationens ophør skal bobehandleren aflevere sin autorisation til Civilstyrelsen, der underretter skifteretten i den retskreds, hvor den pågældende er autoriseret.