Bekendtgørelse om autorisation af bobehandlere § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 117 af 02. februar 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1630 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1110 af 30. juni 2020

§ 5

Justitsministeren kan tilbagekalde en autorisation som bobehandler, hvis

  • 1) indehaveren i længere tid er fraværende på grund af sygdom,

  • 2) indehaveren har tilsidesat sine pligter som bobehandler væsentligt, eller

  • 3) der foreligger andre særlige grunde.

Stk. 2 Byretspræsidenten underretter Civilstyrelsen om forhold, der kan give anledning til, at autorisationen tilbagekaldes.