Bekendtgørelse om Autonomous Mobility A/S' forsøg med selvkørende motorkøretøjer i Københavns Nordhavn § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 206 af 16. marts 2020

§ 4

Lov om trafikselskaber finder ikke anvendelse i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer, som foretages i medfør af denne bekendtgørelse.