Bekendtgørelse om Autonomous Mobility A/S' forsøg med selvkørende motorkøretøjer i Københavns Nordhavn § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 206 af 16. marts 2020

§ 12

Tilladelsesindehaver, jf. § 2, kan straffes med bøde for overtrædelse af denne bekendtgørelses § § 6-8.

Stk. 2 Medmindre den fysiske person, der har til ansvar at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj, ifalder strafansvar, jf. § 10, stk. 1 og 2, straffes tilladelsesindehaver, jf. § 2, med bøde for overtrædelse af færdselslovens regler.