14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Autonomous Mobility A/S' forsøg med selvkørende motorkøretøjer i Københavns Nordhavn § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 206 af 16. March 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Straf
Reglerne i færdselslovens kapitel 17 og 18 om straf og frakendelse af førerret mv. i anledning af overtrædelse af færdselslovens regler samt straffelovens regler om straf i anledning af overtrædelse af straffelovens regler finder anvendelse, når en fysisk person, der har til ansvar at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj i forbindelse med manuel eller automatiseret kørsel, har overtaget føringen af det selvkørende motorkøretøj.

•••

Stk. 2 Reglerne i færdselslovens kapitel 17 og 18 om straf og frakendelse af førerret mv. i anledning af overtrædelse af færdselslovens regler samt straffelovens regler om straf i anledning af overtrædelse af straffelovens regler finder endvidere anvendelse, hvis den fysiske person, der har til ansvar at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj i forbindelse med automatiseret kørsel, undlader at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj, når dette anvises af køretøjets tekniske indretning, eller når der i øvrigt er behov herfor.

•••

Stk. 3 Reglerne i færdselslovens kapitel 17 og 18 om straf og frakendelse af førerret mv. i anledning af overtrædelse af færdselslovens §§ 53 og 54 gælder for en fysisk person, der har til ansvar at overtage føringen af det selvkørende motorkøretøj, uanset stk. 1 og 2 på alle tidspunkter af automatiseret kørsel.

•••
profile photo
Profilside