Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 03. februar 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1056 af 07. september 2010

§ 7

IT- og Telestyrelsen forbereder og gennemfører auktionen over de ledige radiofrekvenser. IT- og Telestyrelsen fastsætter auktionsvilkårene, som skal tiltrædes af budgiverne, og udarbejder auktionsmateriale.

Stk. 2 Auktionsvilkårene og auktionsmaterialet indeholder de nærmere regler for gennemførelsen af auktionen, herunder regler for tilmelding og deltagelse i auktionen, regler for hvilke oplysninger budgivere er forpligtede til at afgive i forbindelse med auktionen, regler for afgivelse af bud, regler for udpegning af vindere af auktionen, regler for sammensætningen af tilladelser og fastsættelse af den endelige tilladelsespris, procedurer for udstedelse af tilladelser m.v. IT- og Telestyrelsen fastsætter en tidsplan for gennemførelsen af auktionen.

Stk. 3 Auktionen omfatter de i § 1 anførte frekvensbånd opdelt i de i auktionsmaterialet beskrevne frekvensportioner og afholdes som en samlet elektronisk multirunde-auktion via internettet.