Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 03. februar 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1056 af 07. september 2010

§ 22

Enhver tvist mellem staten, herunder IT- og Telestyrelsen, og en budgiver eller tilladelsesindehaver vedrørende denne bekendtgørelse, auktionsmaterialet eller auktionsvilkårene afgøres efter dansk ret og er undergivet de danske domstoles jurisdiktion.

Stk. 2 Hvis en budgiver eller tilladelsesindehaver ikke har værneting i Danmark, har budgiveren eller tilladelsesindehaveren aftalt værneting ved IT- og Telestyrelsens værneting.