Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 03. februar 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1056 af 07. september 2010

§ 13

En budgiver må ikke være under to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol.

Stk. 2 Uanset stk. 1 må en budgiver være under to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol, hvis budgiveren har opnået Konkurrencerådets godkendelse af den fælles kontrol i form af en afgørelse efter konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007, hvori budgiveren

Stk. 3 Såfremt Konkurrencerådet har truffet en afgørelse, hvorefter to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol over en budgiver ikke opnår en godkendelse, jf. stk. 2, og denne afgørelse påklages til Konkurrenceankenævnet i medfør af konkurrencelovens § 19, kan en godkendelse, jf. stk. 2, fra Konkurrenceankenævnet træde i stedet for en godkendelse, jf. stk. 2, fra Konkurrencerådet. IT- og Telestyrelsen er dog ikke forpligtet til at forlænge tilmeldingsfristen som følge af en påklage til Konkurrenceankenævnet.