Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 03. februar 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1056 af 07. september 2010

§ 1

Denne bekendtgørelse fastsætter rammerne for IT- og Telestyrelsens afholdelse af auktion over radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz og udstedelse af tilladelser til anvendelse af de pågældende radiofrekvenser.