14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 03. February 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 I relation til definitionerne af deltagelse, jf. § 3, forbundet person, jf. § 2, stk. 5, relevant forbundet person, jf. § 2, stk. 7, og kontrol, jf. § 5, skal betingede rettigheder medregnes, uanset om betingelsen eller betingelserne efterfølgende opfyldes eller frafaldes.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke betingede rettigheder, som vedrører en fusion eller virksomhedsovertagelse, når

  • 1) fusionen eller virksomhedsovertagelsen skal godkendes af Konkurrencerådet, en tilsvarende offentlig konkurrencemyndighed eller Europa-Kommissionen, eller

  • 2) den pågældende parts bestyrelse modsætter sig fusionen eller virksomhedsovertagelsen.

•••

Stk. 3 I de i stk. 2 nævnte situationer medregnes betingede rettigheder, når godkendelse foreligger, henholdsvis den pågældende parts bestyrelse ikke længere modsætter sig fusionen eller virksomhedsovertagelsen.

•••

Stk. 4 Ved beregning af ejerandele eller antal stemmerettigheder eller ved bedømmelsen af, om der foreligger kontrol, hvor beregningen eller bedømmelsen kan ske på flere måder, herunder som følge af tegningsoptioner eller bemyndigelse til at fravige fortegningsretten med henblik på at udføre en rettet emission, skal beregningen eller bedømmelsen foretages på den vis, der medfører den højeste ejerandel, det højeste antal stemmerettigheder eller den største indflydelse.

•••
profile photo
Profilside