14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 03. February 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Ved deltagelse forstås

  • 1) en persons besiddelse, formelt eller reelt, af ejerandele i en juridisk person enten direkte eller gennem én eller flere mellemliggende juridiske personer,

  • 2) ret til at erhverve eller tegne de i nr. 1 nævnte ejerandele,

  • 3) dispositionsret vedrørende de i nr. 1 nævnte ejerandele, eller

  • 4) ret til at erhverve stemmerettigheder vedrørende de i nr. 1 nævnte ejerandele.

•••

Stk. 2 Ved beregningen af deltagelsen, som den første person har gennem én eller flere mellemliggende juridiske personer i den anden person, multipliceres andelene, som indehaves af hvert led i den kæde, hvorved deltagelsen er etableret. Såfremt et led i kæden kontrollerer næste led i kæden, anses førstnævnte led dog for at have en andel på 100 %.

•••
profile photo
Profilside