14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 03. February 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Hvis en tilladelse tilbagekaldes af IT- og Telestyrelsen i henhold til § 20, er tilladelsesindehaver efter påkrav forpligtet til at betale et beløb svarende til 30 % af tilladelsesprisen, eller, hvis der resterer betaling af et lavere beløb af tilladelsesprisen, så dette lavere beløb.

•••

Stk. 2 Tilladelsesindehaveren kan ved tilbagelevering af tilladelsen til IT- og Telestyrelsen bringe fremtidige rettigheder og uforfaldne forpligtelser til ophør mod senest samtidig at betale et beløb svarende til 30 % af tilladelsesprisen, eller, hvis der resterer betaling af et lavere beløb af tilladelsesprisen, så dette lavere beløb.

•••

Stk. 3 Tilbagekaldelse eller tilbagelevering af en tilladelse medfører ikke, at de i § 16 eller § 18 nævnte beløb tilbagebetales.

•••
profile photo
Profilside