14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 03. February 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis IT- og Telestyrelsen efter udstedelsen konstaterer, at de i § 19, stk. 1, nævnte bestemmelser er overtrådt.

•••

Stk. 2 IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis tilladelsesindehaveren undlader rettidigt at opfylde de i § 16 eller § 18 indeholdte betalingsforpligtelser, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke overholder § 17.

•••

Stk. 3 IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har stillet den i § 17 nævnte garanti, ikke længere har den i § 17 anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren inden to måneder efter IT- og Telestyrelsens påkrav derom foranlediger en ny garanti stillet i overensstemmelse med § 17.

•••
profile photo
Profilside