14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 03. February 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 IT- og Telestyrelsen kan pålægge budgiveren en konventionalbod på op til 10 gange størrelsen af det for budgiveren ved tilmeldingen gældende depositum,

  • 1) hvis budgiverens forbundne personer eller insidere overtræder § 15, stk. 1-5 eller 9,

  • 2) ved budgiverens overtrædelse af § 12, § 13, stk. 1, § 15 eller § 16,

  • 3) ved budgiverens manglende indbetaling af eller sikkerhedsstillelse for supplerende depositum, jf. § 11, stk. 1 og 4,

  • 4) hvis oplysninger, som budgiveren efter auktionsvilkårene er forpligtet til at afgive, ikke er korrekte eller præcise, hvis budgiveren afviser at afgive sådanne oplysninger, eller hvis budgiver undlader at meddele eventuelle ændringer eller berigtigelser vedrørende allerede afgivne oplysninger.

•••

Stk. 2 IT- og Telestyrelsen kan udelukke budgivers videre deltagelse i auktionen, hvis IT- og Telestyrelsen konstaterer, at budgiver overtræder de i stk. 1 nævnte regler.

•••

Stk. 3 IT- og Telestyrelsen kan pålægge en tilladelsesindehaver en konventionalbod på op til 10 gange størrelsen af det for budgiveren ved tilmeldingen gældende depositum, hvis IT- og Telestyrelsen efter udstedelsen af tilladelsen konstaterer, at tilladelsesindehaveren har overtrådt de i § 17 eller § 19, stk. 1, nævnte regler.

•••

Stk. 4 Såfremt statens tab ved en budgivers henholdsvis en tilladelsesindehavers overtrædelse af de i stk. 1 og 3 nævnte bestemmelser overstiger en pålagt konventionalbod, kan staten tillige kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

•••
profile photo
Profilside