14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 03. February 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 En budgiver må ikke være under to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 må en budgiver være under to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol, hvis budgiveren har opnået Konkurrencerådets godkendelse af den fælles kontrol i form af en afgørelse efter konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007, hvori budgiveren

•••

Stk. 3 Såfremt Konkurrencerådet har truffet en afgørelse, hvorefter to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol over en budgiver ikke opnår en godkendelse, jf. stk. 2, og denne afgørelse påklages til Konkurrenceankenævnet i medfør af konkurrencelovens § 19, kan en godkendelse, jf. stk. 2, fra Konkurrenceankenævnet træde i stedet for en godkendelse, jf. stk. 2, fra Konkurrencerådet. IT- og Telestyrelsen er dog ikke forpligtet til at forlænge tilmeldingsfristen som følge af en påklage til Konkurrenceankenævnet.

•••
profile photo
Profilside