14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 03. February 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Budgiver skal i forbindelse med tilmeldingen betale et indledende depositum. Størrelsen af det indledende depositum er bestemmende for det antal aktivitetspoint, som budgiveren vil blive tildelt som grundlag for afgivelse af bud efter de for auktionen gældende aktivitetsregler. IT- og Telestyrelsen kan under auktionen stille krav om supplerende depositum.

•••

Stk. 2 Depositum samt eventuelle renter deraf kan anvendes til dækning af den kontante del af tilladelsesprisen, jf. § 16, konventionalbod, jf. § 19, stk. 1 og 3, eller erstatning, jf. § 19, stk. 4.

•••

Stk. 3 Budgiver skal i forbindelse med tilmeldingen stille sikkerhed for 1/3 af den maksimale konventionalbod, som budgiver kan blive pålagt at betale, jf. § 19.

•••

Stk. 4 Depositum kan erlægges som et kontant beløb, eller der kan stilles en uigenkaldelig anfordringsgaranti over for staten for beløb omfattet af stk. 1 og 3.

•••

Stk. 5 Depositum eller den resterende del deraf samt eventuelle renter deraf og sikkerhed stillet efter stk. 3 frigives til budgiver,

  • 1) når en budgiver meddeles, at budgiverens tilmelding er afvist,

  • 2) når en budgiver meddeles, at budgiveren ikke vil blive tildelt en tilladelse, eller

  • 3) når en budgiver meddeles, at budgiveren vil blive tildelt en tilladelse, i det omfang det indbetalte depositum og eventuelt påløbne renter overstiger 20 % af tilladelsesprisen, jf. § 16.

•••

Stk. 6 IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om indbetaling af depositum, sikkerhedsstillelse, renter m.v. i auktionsmaterialet.

•••
profile photo
Profilside