Bekendtgørelse om attestering ved privatpersoners udførsel af lægemidler § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 224 af 27. marts 2001

§ 4

Med bøde straffes den, der overtræder § 2 eller § 3.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.