Bekendtgørelse om attestering ved privatpersoners udførsel af lægemidler § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 224 af 27. marts 2001

§ 2

Udstedelse af den i § 1 nævnte attest på apoteket må kun ske på grundlag af en recept. I særlige tilfælde kan udstedelse af en attest dog ske på grundlag af anden entydig dokumentation for en lægelig ordination.

Stk. 2 En attest må kun omfatte ét lægemiddel.