14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om attestering ved privatpersoners udførsel af lægemidler § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 224 af 27. March 2001. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Udstedelse af attester skal varetages af apotekeren selv eller en person, som apotekeren har bemyndiget hertil. Apotekeren kan kun bemyndige personer, der efter bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale kan ekspedere og kontrollere recepter.

•••

Stk. 2 Efter udfærdigelse af en attest skal apoteket ved påstempling og underskrift af apotekeren eller en af apotekeren bemyndiget person på attesten bekræfte rigtigheden af de oplysninger, som fremgår af attesten.

•••

Stk. 3 Apoteket skal sende en kopi af udstedte attester til Sundhedsstyrelsen.

•••
profile photo
Profilside