Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1552 af 18. december 2007

§ 10

Bobestyreren bistår i øvrigt Justitsministeriet med sagens oplysning.