Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1552 af 18. december 2007

§ 1

Bobestyreren skal forelægge tvivlsspørgsmål om behandling af et bo, herunder om anerkendelse af fordringer mod boet, for Justitsministeriet, hvis spørgsmålet har væsentlig økonomisk betydning for boet. Bobestyreren skal medsende en indstilling om, hvordan sagen bør løses.

Stk. 2 Øvrige spørgsmål skal ikke forelægges for Justitsministeriet.