14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1552 af 18. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten

Kapitel 1

Generelle regler om behandlingen af boer, hvor arven tilfalder staten

§1 Bobestyreren skal forelægge tvivlsspørgsmål om behandling af et bo, herunder om anerkendelse af fordringer mod boet, for Justitsministeriet, hvis spørgsmålet har væsentlig økonomisk betydning for boet. Bobestyreren skal medsende en indstilling om, hvordan sagen bør løses.

Stk. 2 Øvrige spørgsmål skal ikke forelægges for Justitsministeriet.

§2 Justitsministeriet skal ikke indkaldes til bomøder og skal heller ikke have tilsendt åbningsstatus, den endelige boopgørelse mv.

§3 Bobestyreren sørger for begravelsen og kan af boets midler afholde alle rimelige begravelsesudgifter, herunder til anlæg og vedligeholdelse af gravsted.

§4 Efter boets afslutning udlægges arven til skifteretten, jf. dog §§ 6 og 7.

profile photo
Profilside