14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1552 af 18. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Bobestyreren skal på Justitsministeriets anmodning gennemføre afhøring ved skifteretten af ansøgere og vidner.

•••

Stk. 2 Justitsministeriet skal ikke indkaldes til de retsmøder, hvor afhøringerne foretages.

•••

Stk. 3 Bobestyreren gør ansøgere bekendt med indholdet af afgivne vidneforklaringer og giver disse lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

•••

Stk. 4 Efter afhøringerne tilsender bobestyreren Justitsministeriet udskrift af retsbøgerne med afhøringerne, ansøgeres eventuelle bemærkninger til de afgivne vidneforklaringer og en begrundet indstilling om, hvorvidt anmodningen efter arvelovens § 95, stk. 2 eller 3, bør imødekommes.

•••
profile photo
Profilside