14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1552 af 18. December 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Bobestyreren må ikke sælge løsøre, der må antages at have interesse for et statsligt eller statsanerkendt museum, før et sådant museum har taget stilling til, om det ønsker at modtage genstanden.

•••

Stk. 2 Økonomistyrelsens samtykke skal indhentes, hvis et museum ønsker at modtage genstanden, medmindre genstanden skønnes at være af mindre værdi.

•••
profile photo
Profilside