14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets videregivelse af oplysninger om virksomheder, som er pålagt anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 986 af 29. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger kan efter ansøgning herom få adgang til information om det tidspunkt og den adresse, hvor Arbejdstilsynet har truffet virksomheden. Denne adgang omfatter alene virksomheder med ansatte og er begrænset til en periode på 6 måneder fra den dato, hvor Arbejdstilsynet har registreret oplysningerne i RUT.

•••

Stk. 2 Ansøgning om adgang efter stk. 1 skal sendes til Arbejdstilsynet.

•••
profile photo
Profilside