Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets videregivelse af oplysninger om virksomheder, som er pålagt anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 986 af 29. juni 2018

§ 4

Faglige organisationer og arbejdsgiverforeninger kan efter ansøgning herom få adgang til information om det tidspunkt og den adresse, hvor Arbejdstilsynet har truffet virksomheden. Denne adgang omfatter alene virksomheder med ansatte og er begrænset til en periode på 6 måneder fra den dato, hvor Arbejdstilsynet har registreret oplysningerne i RUT.

Stk. 2 Ansøgning om adgang efter stk. 1 skal sendes til Arbejdstilsynet.