Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets videregivelse af oplysninger om virksomheder, som er pålagt anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 986 af 29. juni 2018

§ 3

Arbejdstilsynet videregiver til Skatteforvaltningen og politiet oplysninger om Arbejdstilsynets besøg og om virksomhedens:

  • 1) navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger,

  • 2) arbejdssted,

  • 3) ansatte,

  • 4) udførte arbejde og

  • 5) hvervgiver.

Stk. 2 Videregivelsen omfatter kun de oplysninger, som er nødvendige for Skatteforvaltningen eller politiet til at håndhæve de regler, der gælder ved levering af en tjenesteydelse i Danmark.