14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets videregivelse af oplysninger om virksomheder, som er pålagt anmeldelse i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 986 af 29. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Efter § 7 f, stk. 3, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v. kan Arbejdstilsynet videregive oplysninger om virksomheder, der er givet et påbud efter lovens § 7 f, stk. 1, eller er pålagt daglige bøder efter lovens § 7 f, stk. 2, til andre offentlige myndigheder og til faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer.

•••

Stk. 2 Videregivelse efter bestemmelserne i bekendtgørelsen sker i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

•••
profile photo
Profilside