14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 133 af 31. January 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Berigtigelse
Arbejdstilsynet kan berigtige en udenlandsk virksomheds anmeldelse i RUT, hvis Arbejdstilsynet træffer afgørelse om, at virksomheden ikke er reelt etablereret i virksomhedens etableringsland.

•••

Stk. 2 Berigtiger Arbejdstilsynet den udenlandske virksomheds anmeldelse, underretter Arbejdstilsynet virksomheden herom.

•••
profile photo
Profilside