Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 133 af 31. januar 2017

Berigtigelse
§ 6

Arbejdstilsynet kan berigtige en udenlandsk virksomheds anmeldelse i RUT, hvis Arbejdstilsynet træffer afgørelse om, at virksomheden ikke er reelt etablereret i virksomhedens etableringsland.

Stk. 2 Berigtiger Arbejdstilsynet den udenlandske virksomheds anmeldelse, underretter Arbejdstilsynet virksomheden herom.