ATP-bekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af aTP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1473 af 17. juni 2021

§ 3

Det almindelige årsbidrag, jf. lovens § 15, stk. 1, udgør 3.408 kr. og er grundlaget for beregning af A-satsen i bilag 1.

Stk. 2 For visse offentlige ansatte, jf. lovens § 15, stk. 2, udgør årsbidraget:

  • 1) 1.166,40 kr. og er grundlaget for beregning af B-satsen i bilag 2.

  • 2) 2.241,60 kr. og er grundlaget for beregning af C-satsen i bilag 3.

  • 3) 1.896 kr. og er grundlaget for beregning af D-satsen i bilag 4.

  • 4) 2.630,40 kr. og er grundlaget for beregning af E-satsen i bilag 5.

  • 5) 3.019,20 kr. og er grundlaget for beregning af F-satsen i bilag 6.