ATP-bekendtgørelsen § 17

Denne konsoliderede version af aTP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1473 af 17. juni 2021

Ikrafttræden
§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension ophæves.

Stk. 3 Bidragssatserne i § 3, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-5, finder anvendelse fra første hele lønningsperiode, der er optjent fra 1. januar 2016. Bidrag indbetales første gang pr. 1. maj 2016.