ATP-bekendtgørelsen § 12

Denne konsoliderede version af aTP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1473 af 17. juni 2021

§ 12

Arbejdsgiveren kan vælge at betale ATP-bidraget via eget lønsystem eller et servicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal der enten anvendes Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice eller Informationsservice eller Letløn.

Stk. 2 Arbejdsgivere, som ikke betaler via de i stk. 1 nævnte betalingsmuligheder, bliver opkrævet via Nets Betalingsservice, hvorefter beløbet opkræves ved automatisk træk, elektronisk indbetalingskort eller fysisk indbetalingskort. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension via Nets.

Stk. 3 Arbejdsgivere, som er undtaget fra lov om Offentlig Digital Post, jf. denne lovs § 5, stk. 4, får tilsendt et brev med et indbetalingskort fra Arbejdsmarkedets Tillægspension via Nets.

Stk. 4 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af det samlede ATP-bidrag. Hvis et brev med et indbetalingskort, jf. stk. 2 og 3, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren få et nyt ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5 Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.