14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-bekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1385 af 25. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 En arbejdsgiver, der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, jf. § 8, oplyser efter hvert kvartals udløb, henholdsvis 10. april, 10. juli, 10. oktober og 17. januar, det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt lønmodtager. Indberetningen sker på virk.dk eller til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i særlige tilfælde fastsætte en længere tidsfrist for indberetning.

•••

Stk. 2 Indberetningen skal indeholde oplysning om følgende:

  • 1) Arbejdsgiverens navn og adresse.

  • 2) Arbejdsgiverens CVR/SE-nummer.

  • 3) Beskæftigelseskvartal og -år.

  • 4) Lønmodtagerens navn og CPR-nummer.

  • 5) Lønmodtagere, der ikke er omfattet af lov om et arbejdsmarkedsbidrag.

  • 6) Det samlede bidrag, dvs. summen af lønmodtagerens og arbejdsgiverens andele af bidraget.

•••
profile photo
Profilside