14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-bekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1385 af 25. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Medmindre andet følger af reglerne i EU Forordning 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, Nordisk Konvention om Social Sikring eller af en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land, er udenlandske lønmodtagere, der udsendes til et andet land for den danske stat, danske virksomheder og institutioner, eller som beskæftiges på danske skibe i anden fart end indenrigsfart, omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt de ved udsendelsen eller forhyringen er omfattet af dansk lovgivning om social sikring.

•••
profile photo
Profilside