14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-bekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1385 af 25. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Udenlandske lønmodtageres medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension
Medmindre andet følger af reglerne i EU Forordning 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, Nordisk Konvention om Social Sikring eller af en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land, er udenlandske lønmodtagere under beskæftigelse her i landet eller på danske skibe i indenrigsfart omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Dog er de pågældende lønmodtagere ikke omfattet, hvis deres beskæftigelse er kortvarig. Ved kortvarig beskæftigelse forstås beskæftigelse af højst 6 måneders varighed eller, hvis beskæftigelsen sker i uddannelsesøjemed, af højst 18 måneders varighed.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i særlige tilfælde undtage lønmodtageren fra at være omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, uanset at beskæftigelsen, der sker i uddannelsesøjemed, jf. stk. 1, overstiger 18 måneders varighed.

•••
profile photo
Profilside