14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-bekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1385 af 25. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Fordeling af timer i forhold til lønperioder
Det samlede antal timer, jf. § 4, stk. 1, medregnes i de lønperioder, hvori de optjenes.

•••

Stk. 2 Overarbejdstimer, der ikke afspadseres, eller som ikke kan afspadseres, fx på grund af fratræden, medregnes i de lønperioder, hvori der overarbejdes.

•••

Stk. 3 I en forud fastlagt arbejdsturnus, hvor der indgår lønperioder med et forskelligt antal arbejdstimer, opgøres timerne samlet for hele turnusperioden og fordeles herefter ligeligt mellem de lønperioder, der indgår.

•••

Stk. 4 Har lønmodtageren i øvrigt et vekslende antal arbejdstimer, beregnes timerne i § 4, stk. 2 - 4, som et gennemsnit af det samlede antal timer i de sidste 4 uger. Hvis det samlede antal arbejdstimer ikke har været sædvanligt i disse 4 uger, benyttes det samlede antal timer inden for de sidste 13 uger.

•••
profile photo
Profilside