14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-bekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1385 af 25. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Den arbejdsgiver, der undlader at foretage indbetaling efter reglerne i §§ 12-13, eller som trods påkrav undlader at foretage indberetning af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i §§ 8-10, straffes med bøde, jf. lovens §§ 33 og 34.

•••

Stk. 2 Er overtrædelse i stk. 1 begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet (den juridiske person) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside