14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-bekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1385 af 25. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter, jf. ATP-lovens § 17, stk. 3.

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan, når særlige omstændigheder taler derfor, give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag og renter.

•••
profile photo
Profilside