14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-bekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1385 af 25. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Opkrævning og indbetaling
På baggrund af arbejdsgivers indberetningerne, jf. §§ 8 og 9, opkræver Arbejdsmarkedets Tillægspension de indberettede ATP-bidrag til betaling ved hvert kvartals udløb, jf. § 12.

•••

Stk. 2 Bidraget forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar med sidste rettidige betalingsdag den 7. i forfaldsmåneden.

•••

Stk. 3 Falder sidste rettidige betalingsdag, jf. stk. 2, på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den nærmest følgende hverdag.

•••
profile photo
Profilside