14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-bekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1385 af 25. November 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i kontroløjemed pålægge en arbejdsgiver at oplyse bidrag ved anvendelse af de i § 9 omhandlede indberetninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension for et eller flere kalenderår eller dele af et år. De af § 8 omfattede arbejdsgivere fritages for pligten til at indberette ATP-bidrag til SKAT via indkomstregisteret i det omfang, at Arbejdsmarkedets Tillægspension skal foretage indberetningen hertil efter de af skatteministeren fastsatte regler herom i medfør af lov om et indkomstregister.

•••
profile photo
Profilside