Bekendtgørelse om arbejdsgiveres betaling for administrationen af FerieKonto § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1474 af 01. december 2022

§ 3

Opkrævning af beløb efter § 2, stk. 1, opkræves sammen med de øvrige bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til lov opkræver fra arbejdsgiverne. Opkrævning af bidrag i medfør af § 2, stk. 1, indgår i en fælles opkrævning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovens § 35, stk. 2.