Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med fiskeren om ansættelsesvilkårene § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 592 af 26. maj 2023

§ 3

Kontrakten skal opbevares om bord i fysisk eller digitalt format. Kontrakten skal være tilgængelig for den ansatte og kunne fremvises efter anmodning. Kontrakten skal derudover være tilgængelig for andre interesserede parter efter anmodning inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Stk. 2 En kopi af kontrakten skal leveres til den ansatte.