Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med fiskeren om ansættelsesvilkårene § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 592 af 26. maj 2023

Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ansættelsesforhold for ansatte om bord på et dansk fiskeskib, jf. § 1, stk. 1, og § 49 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for ejeren af et fiskeskib, som er ene om at bemande skibet.