14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 6c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om arbejdets udførelse og bygger på bekendtgørelse nr. 1234 af 29. October 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6c Hvis arbejdsgiveren ikke selv har fornøden indsigt til at udarbejde arbejdspladsvurderingen, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand.

•••

Stk. 2 Selvom der indhentes ekstern sagkyndig bistand, er det dog stadig arbejdsgiverens ansvar, at der udarbejdes en arbejdspladsvurdering, og at kravene, der fremgår af § 6 a og § 6 b, stk. 1-5, er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside