Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 32

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om arbejdets udførelse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. februar 2024

Bekendtgørelse nr. 1234 af 29. oktober 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1421 af 29. september 2020

§ 32

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse ophæves.