Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 31

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om arbejdets udførelse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1839 af 14. december 2023

§ 31

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1234 af 29. oktober 2018 om arbejdets udførelse ophæves.