14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om arbejdets udførelse og bygger på bekendtgørelse nr. 1234 af 29. October 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Direktøren for Arbejdstilsynet bemyndiges til at fastsætte detailregler for arbejdets udførelse i overensstemmelse med foranstående bestemmelser.

•••

Stk. 2 I reglerne kan der desuden fastsættes bestemmelser om:

  • 1) Særlige velfærdsforanstaltninger samt sådanne andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v. for arbejde, som må anses for at virke fysisk eller psykisk belastende på kort eller lang sigt.

  • 2) Opslag eller egnet markering.

  • 3) Grænseværdier, herunder støjgrænser, vægtgrænser, temperaturer, stråling m.v. samt kontrol med deres overholdelse.

  • 4) At arbejder, der kan medføre betydelig fare for ulykker eller sygdomme, kun må udføres af personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse, aflagt prøve eller opnået en bestemt alder.

  • 5) Beskæftigelse af personer med legemlige eller åndelige mangler eller lidelser, der kan indebære øget fare for ulykker eller sygdomme ved visse arbejder.

  • 6) Begrænsninger i adgangen til at lade ansatte arbejde alene.

•••

Stk. 3 Der kan i reglerne anvendes henvisninger til anerkendte normer og standarder, når disse angives entydigt, herunder med datering.

•••

Stk. 4 Direktøren for Arbejdstilsynet kan i reglerne bemyndige tilsynskredsene til i nærmere angiven omfang at tillade afvigelser fra detailreglerne, jf. § 28.

•••
profile photo
Profilside